Zwroty i wymiana towaru

Reklamacje


1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie zgłosić reklamację mailem na adres biuro@megalazienki.pl
2. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia zamawianych produktów bądź odesłać je w terminie 14 dni i niezwłocznie powiadomić megalazienki.pl. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 3 dni roboczych od momentu jego zgłoszenia i poinformuje o tym fakcie Klienta.
3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny aktualnie dostępny.

Odstąpienie od umowy

1.W przypadku odstąpienia od umowy (której można dokonać do 14 dni od otrzymania towaru) zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym klient odstąpił od umowy. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Megałazienki S.C.
ul. Glinczańska 19
43-100 Tychy
2. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak szkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
3. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
4. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się pod adresem: http://megalazienki.pl/img/pub/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf

megalazienki.pl © Company 2017